1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Važni datumi

 

Prijava učešća i dostavljanje sažetaka
20. Maj 2017
Obavještenje o prihvatanju sažetaka
30. Maj 2017
Dostavljanje kompletnih radova
10. Juli 2017
Obavještenje o prihvatanju radova
20. Avgust 2017
Detaljan program rada
10. Septembar 2017 
AGROSYM 2017 5-8. Oktobar 2017
Publikovanje zbornika radova (elektronska verzija) 10. Novembar 2017